Jobba på flygplats

Många som gillar flyg drömmer om att bli piloter eller flygvärdinnor men det finns många andra flygnära och spännande jobb om man kan tänka sig att arbeta på en flygplats, alltifrån service till teknik.

Serviceyrken på en flygplats

En flygplats är nästan som en egen liten stad. Här finns butiker, restauranger, caféer men även frisörer, apotek och massörer. Yrken inom dessa kategorier är inte direkt flygrelaterade men ger en möjlighet att jobba i flygplatsmiljö. Vill man komma närmare passagerare på ett annat sätt kan man arbeta som ledsagare för personer som har svårt att ta sig fram själva, eller som terminalvärd för passagerare som ska checka in sitt bagage. Informationsdisken är ett annan spännande arbetsplats inom service. Allra lyxigast på flygplatsen är kanske VIP-service. Med VIP-service erbjuds både betalande gäster och VIP-gäster att bekvämt få gå igenom en egen säkerhetskontroll, slippa köa och istället vänta i en separat del där man man njuta av mat, dryck och vila medan incheckning av väskor m.m. När det är dags att resa körs man direkt fram till planen. Att serva dessa VIP-gäster med olika tjänster är både lärorikt och roligt.

Teknikyrken på en flygplats

Den som är intresserad av teknik får sitt lystmäte på en flygplats. En positiv faktor med både service- och teknikyrken på flygplatser är att de är översättningsbara till andra länder. Vill man flytta utomlands kan man, när man med hjälp av mowido.se hittat en bra bostad, arbeta på internationella flygplatser var som helst i världen. En bra början är att utbilda sig till ingenjör, IT-specialist eller meteorolog. Då kan man arbeta med t.ex. banljus, radarsystem, kommunikation mellan flygtornet och flygplanen eller projektledare ny- och ombyggnader på flygplatsen. De flesta system på en flygplats är beroende av IT, alltifrån ritningar över flygplatsen till kommunikation mellan flygplatsen och de olika flygbolagen till IT-säkerhet. Meteorologer är viktiga för utformning av vädersystem och tolkning av olika väderdata och kan bidra i projekt för automatisk snöröjning för att rådgiva när insatser bör sättas in för bästa resultat.

Arbeta i fält

Om man inte vill eller kan lägga tid på en lång utbildning finns ändå roliga flygnära yrken i fält. Man kan t.ex. arbeta med ground handling och hjälpa till med att lasta bagage, mat m.m. på flygplanen, att underhålla banor så att de ständigt är farbara, eller köra transferbussar på flygplatsen. Många flygplatser behöver extrapersonal på vintern som snabbt kan snöröja banorna som forfarande ändå oftast plogas med hjälp av personer i fordonen. De stora snöröjningsmaskinerna på flygplatsen är imponerande att se på nära håll när de kör i formation för att snabbt ploga banorna.

För att söka arbete på en flygplats i Sverige vänder man sig till lite olika arbetsgivare beroende på var man vill jobba. Restauranger och butiker anställer under sitt egen organisation. Terminalvärdar och lastare brukar vara anställda av s.k. ground handling-bolag medan snöröjning, flygplatsledning, IT m.m. brukar hanteras av flygplatsen själv. För de större flygplatserna i Sverige svarar Swedavia och för vissa system inom flygövervaknkng står Luftfartsverket.

Add Comment

mts_sociallyviral