Teknik på rullbanan

Start- och landningsbanan, eller rullbanan som det egentligen heter med korrekta flygtermer, är kanske den viktigaste delen av alla på en flygplats. För att hjälpa piloterna att starta och landa säkert finns ett antal hjälpmedel i form av markeringar, siffror, ljus och så kallade inflygningssystem på och vid banan. Här kommer en övergripande beskrivning av några hjälpmedel som finns på en rullbana samt vad man ska utbilda sig till för att arbeta med flygplatsteknik.

Markeringar

Varje rullbana på en flygplats har olika siffror i banändarna. På Arlanda finns till exempel bana 08/26. Siffrorna anger vilken riktning banan ligger i. 08 betyder kompassriktning 80 grader på kompassen. Kommer man in från andra hållet, d.v.s. 180 graders skillnad, blir kompassriktningen 180+80 grader= 260, vilket förkortas till 26. Markeringar finns också i form av ett ”övergångsställe” vid banänden, tjocka sidomarkeringar i den så kallade sättzonen där planen ska landa, och fler sidomarkeringar för att visa hur många meter av banan som kvarstår. Mitt- och sidolinjer finns också.

Ljus

Ljusen på banan är precis som färgerna visuella hjälpmedel. Bakljus ska tåla mycket och måste dessutom vara rätt kopplade för att fungera. Ofta är det ingenjörer som arbetar med detta. Vill man studera till ingenjör kan man alltid testa att skriva ett högskoleprov för att få ett bra resultat om man inte har betyg för att komma in på sin favoritlinje. Elektronik, farkostteknik, maskinteknik eller IT är bra ingenjörsinriktningar för att arbeta med flygplatstekniska system. Banljusen markerar mittlinje, kanter, sättzon och visar även var banan startar och slutar. När banan börjar ta slut övergår färgen på banljusen från vitt till rött.

Höjd och sidoposition

För att hjälpa piloten att hålla planet rätt i både höjd- och sidled finns instrument som skickar ut radarmoln med två olika frekvenser. I höjdled används en ”glidepath”-mast och i sidled skickar localizers i banändarna. En bit utanför banorna sitter markers som talar om när det är ett visst avstånd till banänden. Det finns en outer marker, middle marker och en inner marker som alla skickar olika signaler för att piloterna ska kunna skilja dem åt.

Det finns också lampor som hjälper till med inflygningen, så kallade PAPI (Precision Approach Path Indicator). PAPI har fyra lampor som lyser rött eller vitt beroende på från vilken höjd man ser dem. När inflygningsvinkeln är rätt ska piloten se två röda och två vita lampor. Är alla vita ligger planer för högt men är de röda ligger planet för lågt.

Redundans

Eftersom banljus och inflygningssystem är kritiska finns det krav på redundans i systemen. Till exempel är banljus kopplade i serie, varannan lampa eller vartannat ljuspar, så att om den ena slingan fallerar ska mönstret på banan (vita ljus, sedan varannan röd och vit och till sist röd) fortfarande vara detsamma.

Add Comment

mts_sociallyviral