Flygrädd  

Trots att de flesta vet att flyget är ett säkert transportmedel så är många människor väldigt flygrädda; vid en fobi är rädslan starkare än logiken. Statistiskt sätt är flyget ett av de säkraste transportsätten och risken att krascha med ett flygplan är minimal.

En flygrädd person reagerar starkt på turbulens och känner obehag då det skakar men turbulens är något helt naturligt och inte på något sätt farligt, det är som då en båt guppar på vågorna. Fenomenet har flera orsaker, till exempel när varm och kall luft möts, när vindar virvlar, i moln innehållande mycket vatten, vid kraftig vind och då hög- och lågtryck möts.

 

En del flygrädda personer vill inte flyga vid dåligt väder, rädda för att blixten kan slå ned i flygplanet. Flygplanet fungerar som en bil; metallskrovet leder blixten på utsidan så att Passenger airplane travelling through sky against stormy bolt cloudscapepassagerarna inte skadas. I tillägg så har piloterna också bra koll på vädret både innan och under en flygning; meteorologer konsulteras innan flygningen och under flygningen finns väderradar ombord. Flygvägen kan ändas såväl innan som under flygningen skulle väderförhållandena förändras.

I filmer händer det att både hjältar och skurkar flyger ut genom en dörr som öppnas under flygning men det kan inte hända. Dörren kan öppnas då flygplanet står på marken men innan planet lyfter sker en liten trycksättning av kabinen vilket gör det i princip omöjligt att öppna dörren. När sedan hjulen lämnar marken, då planet lyfter, sker den egentliga trycksättningen och dörren är omöjlig att öppna.

Det knakar och låter ombord vilket kan leda till rädsla om man inte vet vad ljuden beror på. Ut- och infällning av landningsställ och vingklaffar låter och vid sidan av det kan man höra motorerna, fartvinden och luftkonditioneringen.

Kan piloten vara trött eller påverkad och har personalen koll på flygmaskinen och det som händer ombord? Vid längre flygningar så kan ett flygplan ha upp till tre piloter som byter av varandra och turas om att vila och det är stränga alkoholregler och ständiga kontroller för att minimera risken att någon är berusad. Besättningen träffas innan arbetsdagen börjar och går igenom dagens flygningar, kontrollerar väder och vind och bestämmer hur mycket bränsle som behövs. Före avresa kontrollerar besättningen att all utrustning ombord på flygplanet fungerar. Det finns checklistor och rutiner för allt. Flygvärdinnorna som stundtals framstår som ovanligt serviceminded kafépersonal har säkerheten som sin främsta uppgift och är sjukvårdsutbildad. Allt för en säker flygning.

Add Comment

mts_sociallyviral