Vill du bli pilot?

Att bli pilot är ett drömyrke för många, både när de är små och när de kommer upp i vuxen ålder. Vägen till pilotyrket är dock inte lika rak som den är till många andra yrken – det finns till exempel ingen universitetsutbildning man kan gå för att bli pilot. Istället får man söka sig till någon av de olika utbildare i landet som erbjuder de nödvändiga utbildningarna.

Det handlar nämligen om flera utbildningar man behöver för att bli pilot, närmare bestämt olika certifikat. För att söka jobb hos kommersiella flygbolag behöver man certifikaten CPL, IR och ATPL, samt ibland även MCC. Vissa flygbolag kräver också mer än så. CPL står för Commercial Pilot License, och är helt enkelt ett certifikat som innebär att man tillåts flyga kommersiell flygtrafik och få betalt för det. Denna licens är dock inte tillräckligt för att man ska kunna flyga för de flesta flygbolag, eftersom den har en rad begränsningar. För att få flyga i ett två-pilotsystem som befälhavare kommersiellt måste du till exempel ha ATPL, Airline Transport Pilot License. För att kunna flyga flygbolagens trafik obehindrat måste man också ha IR-behörighet, vilket innebär att man får flyga i moln. MCC, som ibland krävs för att söka jobb hos vissa flygbolag, står för Multi Crew Cooperation, och är en kurs som behandlar att flyga i två-pilotsystem.

Förutom alla dessa certifikat och licenser måste man innan man kan börja flyga för ett flygbolag också ha en så kallad type rating, det vill säga en särskild utbildning då man lär sig att flyga en viss flygplanstyp, som MD-80 eller Boeing 737. Vanligtvis står flygbolaget för kostnaden för denna utbildning efter att man blivit anställd, men det finns undantag. Flygbolagen står ofta även för kostnaden för MCC-kursen.

Det finns två huvudsakliga alternativ för att gå de utbildningar som krävs i Sverige. Ett är att gå den militära vägen, och först ansöka till flygvapnet för att bli stridspilot. Detta var vanligt förut, när flygvapnet var större, men är idag något av en omväg för de som framförallt vill flyga kommersiellt. Det finns också två offentligt finansierade utbildare av piloter: Scandinavian Aviation Academy, som ligger i Västerås, och Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Den förstnämnda utbildar till CPL, och har även praktik inbyggd i utbildningen, medan Trafikflyghögskolan utbildar enligt MPL, vilket innebär att utbildningen redan från början är inriktad på att man ska bli styrman i en avancerad cockpit. Det innebär att MCC och type rating ingår i utbildningen.

Innan man ger sig in på någon av dessa utbildningar kan det dock vara en bra idé att läsa på lite mer om hur det faktiskt är att arbeta som pilot. Många som drömmer om yrket har kanske en romantiserad bild av pilotyrket, som inte längre överensstämmer med verkligheten. Det är till exempel ett jobb som kräver stor stresstålighet, där man ofta jobbar obekväma arbetstider och ibland behöver vara borta hemifrån under flera dagar, ibland veckor. Det är med andra ord inte ett yrke man bör ge sig in på om man har något som kräver daglig omvårdnad hemma, vare sig det handlar om små barn, ett husdjur eller plantor i ett växthus.

Add Comment

mts_sociallyviral