Flygningens historia  

En av människans äldsta och starkaste drömmar är att flyga. Många är de barn som besökt en flygplats, stått utanför staketet och med drömlik blick tittat mot skyn och planen som lyft och landat. Det tog lång tid för människan att bemästra konsten.

Innan dagens flygmaskiner fanns bland annat luftballongen och bröderna Montgolfier gjorde den första flygningen år 1783. Luftballongen var det man främst experimenterade med under 1800-talet och efter att ha kombinerat vätgasballongen med propeller och förbränningsmotor så kunde brasilianaren Santos-Dumont få fram en farkost som kunde flygas till en förutbestämd plats.

Världsledande gällande luftskeppet var det tyska företaget Zeppelin GmbH men då luftskeppet Hindenburg fattade eld och dödade 36 personer år 1937 betydde det slutet på en framgångsrik era.


Den 17 december 1903 så lyckades de amerikanska bröderna Wright då Orville flög 36,5 meter och Wilbur 60 meter. Innan dessa bröder flög så hade glidflygningar och obemannad modellflygningar genomförts och med litteraturen kring detta 1280px-wrightflyerkunde de två rita sina flygmaskiner. Flygningen den 17 december 1903 ledde till en explosionsartad utveckling och snart blev flygning på modet. 1909 flög fransmannen Louis Blériot, som första människa någonsin, över Engelska kanalen och 1927 blev Charles Lindbergh, son till en svensk emigrant, känd världen över då han gjorde den första ensamflygningen över Atlanten. Det var pengar inblandat i dessa bedrifter; Blériot erhöll 1000 pund och
Lindbergh 25000 dollar.

Utvecklingen av klaffar och roder gjorde planen mer lättmanövrerade varför ett antal flygplan användes vid första världskrigets utbrott, den gången främst för spaning. Till andra världskriget hade man insett flygplanens kraft och de var då mer avancerade. Radar och bättre radiokommunikation gav säkrare navigering, längre och snabbare flygningar samt möjlighet till tyngre laster. År 1943 användes det första jetdrivna flygplanet under kriget och det användes främst som jaktbombplan.

Efter andra världskriget satte den civila luftfarten igång ordentligt, med både frakt- och passagerarflyg. År 1949 kom de Havilland Comet, det första jetdrivna linjeflygplanet. I och med jetmotorn kunde man nu nå längre sträckor på en acceptabel tid.

Flygplanen fann tidigt sin form och konstruktion och trots att modeller som varit både mer tekniskt och ekonomiskt fördelaktiga har presenterats så ser de fortsatt likadana ut i sin helhet.

Add Comment

mts_sociallyviral